სახელფასო ოვერდრაფტის განაცხადის ფორმა

განაცხადის პარამეტრები
სესხის პარამეტრები
პირადი ინფორმაცია
ინფორმაცია სამსახურის შესახებ

თქვენი განაცხადი წარმატებით დარეგისტრირდა. დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, 24 საათის განმავლობაში თქვენ დაგიკავშირდებათ ბანკის წარმომადგენელი.